Vzdělávání

Fikfivní firmy žatecké školy umí!

Fikfivní firmy žatecké školy umí!

Na závěr školního roku se fiktivní firmy naší školy, OA a SOŠZE Žatec, pravidelně účastní veletrhu fiktivních firem EFKO, pořádaného Obchodní akademií Písek. Jak už jsme si pro letošní rok zvykli, opět formou online.
Úspěšné online obchodování fiktivní firmy FRČÍME

Úspěšné online obchodování fiktivní firmy FRČÍME

Ve dnech 26. - 27. května 2021 se odehrál 1. ročník Bratislavských kontraktačních dní cvičných firem. Stejně jako všechny letošní veletrhy se i tento odehrával online, a to na platformě Microsoft Teams.

Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných událostí

Projektový den – Ochrana člověka za mimořádných událostí

Na Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, proběhl v úterý 1. června po roční přestávce za přísných hygienických opatření tradiční projektový den v rámci vyučovacího předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Na zahradě to žije

Na zahradě to žije

Letošní rok je pro nás v MŠ Alergo ve znamení velkých pokroků – realizujeme projekt SFŽP proměny školní zahrady a také vstupujeme do programu Skutečně zdravá škola.

Maturita na obchodní akademii

Maturita na obchodní akademii

Na OA SOŠZE Žatec byly 1. 6. 2021 zahájeny ústní maturitní zkoušky u třídy 4. OAS. Maturovali zde žáci oboru obchodní akademie.

Výuka praktického vyučování v plném proudu

Výuka praktického vyučování v plném proudu

Na střední škole OA a SOŠZE Žatec je výuka praktického vyučování v plném proudu. Odborné zaměření Elektromechanik pro stroje a zařízení může od 26. 4. 2021 pod vedením mistrů odborného výcviku realizovat potřebné praktické vyučování v areálu zemědělské školy.