Střecha evangelického kostela je dokončena

Střecha evangelického kostela je dokončena

Dlouhých 10 let trvala rekonstrukce střechy evangelického kostela v Žatci. Vše začalo v roce 2011, kdy tehdejší žatecký farář Jan Veselý inicioval zápis evangelického kostela na seznam kulturních památek.

Tím se otevřela cesta pro získávání dotací z havarijního fondu Ministerstva kultury ČR, které významně pomohly s financováním nové střechy. Celkové náklady na novou střechu se vyšplhaly na 4,5 milionu Kč a přestože žatecký evangelický sbor dlouhodobě dobře hospodaří, přece jen se jedná o malý farní sbor s asi 40 členy, v jehož silách nebylo tak vysokou částku dát dohromady.
Proto se rekonstrukce střechy rozdělila na jednotlivé etapy a prováděla se postupně dle možností a "peníze se sháněly, kde se dalo". Významnou měrou přispělo tedy Ministerstvo kultury, dohromady se jednalo o částku asi 1,5 milionu Kč, a velký dík patří zejména Ing. Aleně Belzové, která nám vždy pomohla.
Další významnou částkou přispěla Jeronýmova jednota českobratrské círvke evangelické, pomohly i dary členů sboru a významné částky od Mudr. Jitky Polákové a Mudr Jiřího Zimoly. Menší částkou na začátku rekonstrukce přispělo i město Žatec. Za všechny příspěvky patří velké poděkování.
Některé roky během rekonstrukce se žádné peníze sehnat nepodařilo, i když žádostí o různé dotace bylo podáváno mnoho. Proto rekonstrukce trvala poměrně dlouho a zároveň se stav střechy stále zhoršoval a kostelu kvůli zatékání hrozily těžké škody. Nakonec se vše podařilo a kostel se nyní dočkal konečně nové střechy, která je věrná původnímu originálu a je na ni použita mimo jiné pravá přírodní břidlice. Hlavním dodavatelem prací byla firma Klempo z Bezděkova.
Ideální příležitostí k návštěvě a zevrubnému prozkoumání památky bude Noc kostelů, která se koná v pátek 7. června 2024 od 18 hodin a ve zdejším akusticky mimořádném prostoru nabídne pestrý program smyčcového orchestru, pozounového tělesa a dále slovo faráře Tomáše Pavelky o Českobratrské církvi evangelické, která je majitelem kostela. Chybět nebudou oblíbené komentované prohlídky kostela, všichni návštěvníci jsou srdečně zváni!
Blahoslav Provazník

Datum přidání:

Nejnovější zprávy