Mateřská škola U Jezu navštívila ZUŠ

Mateřská škola U Jezu navštívila ZUŠ
Při příležitosti náboru dětí na nový školní rok jsme přijali pozvání a zavítali do Základní umělecké školy.

Paní učitelky představily dětem jednotlivé obory, které zde vyučují, a na které se mohou děti společně se svými rodiči přihlásit. Nabídka byla opravdu pestrá, takže již nyní mohou děti přemýšlet, v jaké oblasti by chtěly rozvíjet svůj talent. Z jakých uměleckých činností mohou tedy vybírat?

Děti měly možnost zhlédnout třídu s hudebními nástroji, takže výběr z hudební oblasti je velmi bohatý. Protáhly si svá těla při taneční rozcvičce, takže ani pohybovým dovednostem se meze nekladou. Zahrály si také s maňáskovým čarodějem v literárně-dramatickém kroužku. Za krásnou podívanou stál i ateliér s obdivuhodnými pracemi rozmanitých výtvarných technik. Někteří předškoláci poznali své paní učitelky, neboť již v tomto věku navštěvují tzv. přípravný kroužek Scholu Ludus, v němž si všechny zmíněné aktivity mohou vyzkoušet, než se vydají konkrétní cestou..

Konec naší exkurze zakončila veselá pohádka „O semínku“, do níž se mohly děti aktivně zapojit a za svou snahu dostaly sladkou odměnu. Jako překvapení pak navíc dostaly do každé třídy semínko v květináči. A co nám z něho vyroste? To nám nikdo neprozradil a na to jsme sami všichni zvědaví….

Děkujeme tímto organizátorům a všem pracovníkům ZUŠ za zábavné a zároveň odborné vedení, dárky a těšíme se na budoucí spolupráci.

Lucie Sirůčková, MŠ U Jezu

Datum přidání:

Nejnovější zprávy