Úspěch Gymnázia Žatec ve Středoškolské odborné činnosti

Úspěch Gymnázia Žatec ve Středoškolské odborné činnosti
Žatecké gymnázium se již 16 let zapojuje do soutěže Středoškolské odborné činnosti, která spočívá ve vypracování odborné práce a jejím následném obhájení před odbornou porotou. Zároveň je tato soutěž zohledňována vysokými školami při přijímacím řízení.

Letošní rok byl pro gymnazisty velice úspěšný. Do okresního kola se dostalo 17 studentů, kteří zároveň všichni postoupili do kola krajského, které proběhlo 11. dubna v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Odtud se třem pracím podařilo dostat do celostátního kola, jež letos proběhlo v Pardubicích ve dnech 22. – 23. června.

V oboru „Zdravotnictví“ reprezentovala gymnázium Adéla Brzáková se svou prací o péči o ústní dutinu, dále v oboru „Ochrana a tvorba životního prostředí“ Viktorie Cviková s prací o problematice módní udržitelnosti. V „Pedagogice, psychologii, sociologii a problematice volného času“ byla žateckou zástupkyní Michaela Tímrová, která před komisí obhájila práci o lucidním snění a jeho využití v praxi.

Všem studentům, kteří reprezentovali Gymnázium Žatec v této prestižní soutěži děkujeme a doufáme, že znalosti získané při tvorbě svých prací budou využívat i při dalším studiu. (tk)

Datum přidání:

Nejnovější zprávy