Projektový den: Ochrana člověka za mimořádných událost

Projektový den: Ochrana člověka za mimořádných událost
V pondělí 24. 6. 2024 proběhl Na Základní škole Žatec, nám. 28. října, proběhl v pondělí 24. června tradiční projektový den druhého stupně v rámci vyučovacího předmětu Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Žáci se během celodenního projektu seznámili s průběhem mimořádných situací, nejenom prostřednictvím přednášek a praktických úkolů, ale také formou didaktické hry. Především si osvojovali znalosti a dovednosti, jak se při mimořádné události zachovat, jak postupovat, chránit sebe, ostatní, přírodu a majetek, uvědomili si, že jednotlivé situace se mohou značně lišit způsobem ochrany a postupem při jejich řešení.
Společně sestavovali pravidla chování pro konkrétní situaci, prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoc a navrhovali vhodná řešení. Informace získávali z různých zdrojů, zejména od přítomných hasičů, záchranářů a městské policie, ale také z učebních materiálů a přednášky, poté vše vyhodnocovali a porovnávali s tím, co se naučili při výuce témat zaměřených na ochranu obyvatel např. v hodinách chemie, přírodopisu nebo výchovy ke zdraví, jiné naopak vyvozovali z vlastních zkušeností.
Odbornou stránku projektu zajistili jako už několik let na vysoké profesionální úrovni členové HZS ČR Ústeckého kraje, Územního odboru Žatec a Záchranáři Žatec, z.s. Připravili si pro děti atraktivní stanoviště, na kterých měli žáci příležitost prakticky si získané znalosti a dovednosti ověřit. Zástupcům hasičů a záchranářů, kteří se na organizaci projektu aktivně podíleli, děkujeme za profesionální a velmi příjemnou spolupráci.
PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy