Prázdniny už ťukají na dveře a osmáci se rozloučili s dětmi školní družin

Prázdniny už ťukají na dveře a osmáci se rozloučili s dětmi školní družin
Léto se nezadržitelně blíží a školní rok se chýlí ke konci. Žáci VIII. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října se rozloučili s dětmi školní družiny.

Pro své spolužáky si připravili závěrečný kroužek plný zábavy, sportovních, dovednostních, smyslových soutěží a aktivit o přírodě a její ochraně. Na několika stanovištích děti sportovaly, poznávaly přírodniny, ryby a blíže se seznamovaly s rybářstvím, luštily rébusy, učily se správně třídit odpad a předcházet jeho vzniku atd. Úkoly plnily s velkým zápalem a úsměvem na tváři. Za své výkony byly děti odměněny památečními medailemi.

Osmákům patří velké poděkování za pečlivou přípravu a zvláště pravidelnou realizaci odpoledních setkávání s dětmi. V příštím roce budou v této aktivitě opět pokračovat.

PhDr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy