Příběh 1. světové války a výroba papíru ze sloního trusu

Příběh 1. světové války a výroba papíru ze sloního trusu
Žáci VIII. třídy a VII. B Základní školy Žatec, nám. 28. října, se v úterý 28. května vypravili do Armádního muzea Žižkov a do ZOO Praha, kde si ručně vyrobili papír ze sloního trusu.

Vzdělávací program v Armádním muzeu Žižkov „Příběh Velké války“ a expozice mapující období 1914-1918 přiblížily žákům vedle hlavních válečných událostí i českou stopu v první světové válce a také cestu, která vedla k samotné československé republice. Zážitková expozice zákopů první světové války nastínila dětem, co mohli muži nasazení na válečných frontách zažívat na vlastní kůži. Žáci si s lektorem na příkladech ukázali zneužití techniky v první světové válce, vysvětlili příčiny, stručně popsali průběh a výsledky 1. světové války. Seznámili se rovněž se životem vojáků v 1. světové válce.

V ZOO Praha se žáci zúčastnili workshopu „Výroba papíru ze sloního trusu“, kde měli možnost vyzkoušet si vlastnoruční výrobu papíru tradičním způsobem. K výrobě využili sloní trus, nebo přesněji vlákninu, která je v trusu obsažená. Současně se dozvěděli, jak jsou někteří savci přizpůsobeni různým životním prostředím. V rámci prohlídky expozic savců si popsali stavbu jejich těla, charakterizovali jejich ekologii, zhodnotili význam živočichů v přírodě i pro člověka. Při závěrečné diskusi dokládali příklady závislosti člověka na přírodě, uváděli příklady péče o životní prostředí a ochranu přírody.

Výprava do 1. světové války a odhalování jejích tajemství, stejně jako samotná ruční výroba papíru se dětem líbila. Včetně vlastnoručně vyrobeného papíru si žáci odnesli spoustu nevšedních zážitků.

Silvie Svobodová

Datum přidání:

Nejnovější zprávy