Umění v kapse s KAFKAesque v DOXu

Umění v kapse s KAFKAesque v DOXu
Studenti obchodní akademie poznávali v Praze dílo Franze Kafky.

Výstava s názvem „KAFKAesque“ v Centru současného umění DOX v pražských Holešovicích nabízí divákům prostřednictvím děl tří desítek mezinárodně uznávaných umělců jejich vlastní „kafkovské“ pojetí dnešního světa. Výstava se zaměřuje na reflexi Kafkova díla a poetiky v současném výtvarném umění. Přináší pohled, který odráží naši současnou situaci se všemi jejími složitostmi a nejasnostmi, a ukazuje, že Kafkovo dílo (od jehož úmrtí uplyne 3. června již 100 let) se svými odkazy na existenciální strachy a osobní úzkosti je pro naši dobu vysoce relevantní.

Pochopit nejen termín „kafkovský“ (v angličtině kafkaesque), který vystihuje podstatné rysy Kafkových děl, ale nalézt i odpovědi na obecné otázky spojené s vnímáním umění (co se skrývá pod pojmem umění, k čemu ho potřebujeme, musí být umění krásné, může existovat bez diváka, potřebuje dílo svého kurátora atd.) se pokusili při interaktivní prohlídce výstavy 9. května (v den, kdy se před 50 lety poprvé rozjelo pražské metro) žáci 2. ročníku oboru obchodní akademie. Na konci dvouhodinového vzdělávacího programu se sami pokusili pojem „kafkaesque“ a svůj dojem z výstavy „zhmotnit“ v podobě výtvarného díla. Ukryli v něm i intimní motiv inspirovaný jedním z exponátů neobvyklé výstavy.

Mgr. Petr Čejka

Datum přidání:

Nejnovější zprávy