Exkurze studentů žateckého gymnázia na Milešovku

Exkurze studentů žateckého gymnázia na Milešovku
Pro studenty kvinty a 1. ročníku byla připravena v pátek 22. března přednáška pana RNDr. Petra Zacharova PhD. z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR na téma Tornáda, supercely a jiné meteorologické jevy v ČR.
Součástí byly i pokusy, např. ohnivé tornádo či dešťové srážky v pet lahvi. Jejich nabyté vědomosti byly následně obohaceny o povídání pana RNDr. Vojtěcha Bližňáka PhD. na téma historie meteorologických měření na Milešovce.
Za těmito informacemi si ale studenti museli dojít. Dne 12.4.2024 zdolali nejvyšší vrchol Českého středohoří, již zmíněnou Milešovku. Výprava byla úspěšná, počasí přálo, vládla velmi dobrá nálada a pohyb na čerstvém vzduchu všem prospěl. (gž)
Datum přidání:

Nejnovější zprávy