Gymnázium v Žatci je zapojeno do evropského projektu Erasmus+

Gymnázium v Žatci je zapojeno do evropského projektu Erasmus+

Ve světě neustále se měnícího vzdělávání jsou klíčové nové přístupy, metody, získávání zkušeností. Jednou z možností, jak získat nové poznatky a inspiraci, je účast v programech Erasmus+, do kterého je naše škola zapojena. V průběhu školního roku 2023/2024 jsme již několikrát vycestovali.

V září 2023 navštívilo 16 studentů Gymnázia Žatec žáky německého gymnázia Wesermünde ve městě Bremerhaven v rámci zmíněného projektu Erasmus+. Strávili zde pět dní, ve kterých se věnovali hlavní náplni projektu - udržitelnosti a ekologii. Žáci využili svou jazykovou výbavu v praxi a při společných aktivitách navázali nová přátelství.

V říjnu 2023 se v rámci výše uvedeného projektu zúčastnila vyučující odborného předmětu jazykové kurzu na Maltě zaměřeného na zlepšení jazykové vybavenosti. Ve svých předmětech používá metodu Content and Language Integrated Learning, takže se jí získané dovednosti budou hodit do výuky.

V listopadu 2023 se dvě vyučující anglického jazyka zúčastnily zahraničního kurzu zaměřeného na několik hlavních oblastí: CLIL (Content and Language Integrated Learning), PBL (Project Based Learning), teorii Multiple Intelligences, využití IT ve výuce jazyků na Teachers Academy ve Florencii. Získané znalosti a nápady budou paní učitelky implementovat do výuky. (gž)

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska však představují názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost. 

Datum přidání:

Nejnovější zprávy