Až do neděle probíhá Vzdělávací maraton

Až do neděle probíhá Vzdělávací maraton
Vzdělávací maraton, který připravilo Sociální centrum pro rodinu Žatec, se uskuteční v době od 22. 9. do 24. 9. 2023 a je rozdělen do tří tematických částí.
První část je zaměřena na Feursteinovu metodu instrumentálního obohacování. Tato metoda se zabývá rozvojem dětského myšlení, zvyšuje efektivitu učení a učí děti, jak adekvátně a v klidu řešit problémy při řešení nejrůznějších úkolů.
Ve druhé části se účastníci kurzu seznámí s metodou rodinných konstelací, která je používána v terapii a poradenství. Je zaměřena na rozvoj osobnosti, sebepoznávání a psychoterapii. Rodinné konstelace umožňují pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny.
Poslední, třetí část, je věnována principům vzdělávání a vedení dětí v rodině a ve škole. Hlavními aktéry ve vzdělávání dětí jsou především rodina a škola. Klíčovým aspektem je právě proto vzájemný vztah, který k sobě tyto dvě sociální instituce chovají.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujala a budeme potěšeni, pokud se s námi vzdělávacího maratonu zúčastníte a také jej doporučíte svým kolegům, přátelům a známým.
Více informací nejen o nadcházejícím vzdělávacím maratonu, ale také o naší organizaci a poskytovaných službách najdete na webových stránkách www.scprorodinu.cz.
Mgr. Ivana Benešová,
Sociální centrum pro rodinu, z. ú
Datum přidání:

Nejnovější zprávy