Kurzy pro seniory v Žatci

Kurzy pro seniory v Žatci
I v letošním roce nabízí Vzdělávací centrum Podkrušnohoří osvědčené projekty seniorům, kteří se chtějí neustále vzdělávat, procvičovat paměť a poznávat nové věci.

Prvním z nich je Vzdělávání třetího věku 2023, jehož součástí jsou kurzy cizích jazyků, anglický či německý, pro začátečníky i mírně pokročilé. Dále se mohou senioři těšit na lekce Základů výpočetní techniky (pro začátečníky i pokročilé), kde získají základní znalosti z oblasti počítačů a internetu. Velký úspěch měly i Regionální dějiny a kulturní památky Žatce, které se budou konat již řadu let za sebou. Náplní tohoto kurzu bude povídání o historii našeho města a v plánu jsou také výlety po Žatci a okolí.

Druhým projektem je Péče o duševní a fyzické zdraví seniorů 2023. I zde si mohou účastníci vybrat z několika zajímavých kurzů – v rámci Tréninku paměti a kognitivních funkcí (základní nebo pokračovací kurz) si mohou prakticky trénovat a stimulovat různé funkce mozku se zaměřením na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou paměť, koncentraci, pozornost apod. V rámci lekcí Cvičíme pro zdraví si vyzkouší různé relaxační a uvolňovací cviky přizpůsobené jejich aktuální kondici. Pokračovat dle zájmu bude také Kurz rukodělných činností jako je například malování horkým voskem (enkaustika), tvořivé práce s textilem, pletení z papíru, drátkování či decoupage - dle zájmu seniorů.

Oba projekty jsou finančně podpořeny městem Žatec v rámci dotačního programu na podporu cílů a opatření platného Komunitního plánu pro rok 2023.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech budou podány na informační schůzce v pondělí 11.9. 2023 od 15.00 hodin. Schůzka proběhne v sídle Vzdělávacího centra Podkrušnohoří (1.patro), na adrese Masarykova 600 v Žatci. Zde se zájemci mohou zapsat do jednotlivých kurzů, je možné se přihlásit i do více kurzů. Pro bližší informace lze volat i na tel. číslo 734 312 474. (vš)

Datum přidání:

Nejnovější zprávy