Společná procházka ukázala bariéry, které trápí občany s různými znevýhodněním

Společná procházka ukázala bariéry, které trápí občany s různými znevýhodněním

Historické město vznikající od raného středověku předkládá lidem s jakýmkoliv druhem či stupněm omezení pohybu celou řadu nástrah. Některé překážky by ale mohly být v moderní době odstranitelné. Především takové ukazovala nedělení projížďka a procházka pořádaná spolkem A dál?

Dvě desítky lidí se vydaly od žatecké radnice na procházku (i s holemi či chodítky) a projížďku (i s kočárky či vozíky pro osoby s omezenou pohyblivostí) Dvořákovou ulicí kolem divadla, poté přes přechod v Nákladní ulicí na Nerudovo náměstí až ke Chmelovému majáku. Výsledkem je soupis problémů, které musí lidé s omezenou pohyblivostí překonávat. Pořádající spolek A dál? seznam překážek a omezení předá městu Žatec, které je může řešit prostřednictvím rady města a jejích poradních komisí nebo za přispění jednotlivých odborů městského úřadu či za spolupráce s různými organizacemi.

Jaké problémy jarní projížďka spolku A dál? ukázala?

Tak třeba že valounová dlažba možná podtrhuje podobu historického města, ale obyčejná chůze po ní je nepříjemná. Ale jít s chodítkem nebo jet na vozítku či s kočárkem? To už je velký problém! Kolečka, byť široká, totiž s oblibou zapadají do spár. Bude dobrým řešením vysypání mezer mezi valouny? To se uvidí… Je to ale varianta, která se má zkoušet na náměstí Prokopa Velkého.

Popelnice a kontejnery na chodník nepatří. Co zdravý člověk obejde během dvou vteřin, je pro vozíčkáře velká komplikace – sjet na vozovku a pak znovu vyjíždět na chodník po objetí překážky je velmi, velmi obtížné. A za provozu i nebezpečné.

Mimochodem – oblíbené poutače ve tvaru A, tak časté před různými provozovnami, se do tras pro pěší vůbec nehodí. Chudáci nevidomí nebo lidé s omezenou pohyblivostí! A jsou komplikací třeba i pro mateřské školy…

Nájezdů na chodníky je málo. A některé navíc blokují parkující auta. Třeba přímo vedle radnice. Řešením může být domalování žlutých čar, zakazujících stání aut. Jak upozornil radní Petr Antoni, který se části nedělní projížďky také zúčastnil, domalování čar by mohlo být jedním z rychlých a relativně nenáročných opatření.

Problémy nejsou jen na ulicích a náměstích. Jsou také u vstupů do budov, které zdaleka nejsou všechny bezbariérové. Viz knihovna, gymnázium či další budovy. Někde organizace komplikaci, vyplývající z podstaty starého a historického města, řeší osobním přístupem a dodatečnými opatřením – knihy donesou knihovnice před budovu, pošta vytvořila náhradní přístup. Někde by ale bylo vhodné na bezbariérový přístup upozornit: konkrétně u městského divadla je možný vstup bez překážky zadním vchodem, leč u toho hlavního o tom chybí patřičná informace.

Jde jen o krátký výčet potíží, které mohou ve městě potkat občany i návštěvníky s různým omezením, zejména co se týče zraku a pohybu. Obsáhlý přehled předá spolek A dál? zástupcům města a městského úřadu.

Co je pro zdravého chodícího člověka maximálně mrzutostí, to je pro člověka s jakýmkoliv znevýhodněním velkou komplikací a někdy až neřešitelným problémem. A dokud se na bezbariérovost ve městě běžný člověk nezaměří, ani ji nevnímá. Lidé se zrakovým omezením, s kočárkem, holemi či na vozíku si ale takové překážky uvědomují až příliš. Někteří natolik, že se do města raději ani nevydávají. Není jich většina. Ale to, že jde o malou část obyvatel královského města ještě neznamená, že by se jejich nesnáze neměly řešit. Díky spolku A dál? i všem účastníkům nedělní projížďky, že na problém upozorňují!

Tomáš Kassal

Datum přidání:

Nejnovější zprávy