Protidluhová poradna a setkání dluhové platformy

Protidluhová poradna a setkání dluhové platformy
Naděje – M, o.p.s. představuje akreditovanou protidluhovou poradnu a zve na společné setkání dluhové platformy.

Naděje – M, o.p.s. je nezisková organice s 22letou historií, zaměřující se na podporu zaměstnanosti (dříve chráněná dílna), vzdělávání a poradenství. Jakmile začaly být exekuce zásadní překážkou pro získání zaměstnání, rozšířila Naděje – M, o.p.s. své služby o odborné sociální a následně o protidluhové poradenství.

Naděje – M, o.p.s. již provozuje své poradny v Mostě a Postoloprtech. Kromě poradenství v oblasti prevence a řešení zadlužení pomáhá také v pracovně-právní oblasti a poskytuje bezplatné právní poradenství s nimi spojené. Všechny tyto služby budou mít od září 2024 k dispozici i občané Žatce.

Své působení v Žatci zahajuje Naděje – M, o.p.s. společným setkáním dluhové platformy, které proběhne ve Sladovně dne 11. června 2024 od 8:30 hodin. Na setkání zazní legislativní novinky v oblasti oddlužení (insolvence) a exekucí, se kterými vás seznámí Bc. Petra Adamovská, odborný garant protidluhové poradny a Mgr. Lenka Mangová Mottlová, garant pro insolvence a právník.

„S radostí jsme reagovali na poptávku města Žatec ohledně otevření tolik potřebné akreditované poradny. Jsme připraveni poskytnout podporu všem občanů města, kteří se dostali do tíživé finanční situace. Zadlužování je dnes běžnou součástí života a potíže se splácením mohou potkat kohokoli. Navíc zhoršující se ekonomická situace a rychlé proměny společnosti i zákonů mají svůj dopad na běžný život nás všech. Jsme připraveni občanům města Žatec nabídnout komplexní poradenství a podporu před propadem do dluhové pasti nebo pomoc s řešením již vzniklých exekucí či se vstupem i plněním insolvence,“ uvedla k představení poradny Ing. Milena Pešoutová, ředitelka Naděje – M, o.p.s. (nm)

Datum přidání:

Nejnovější zprávy