Rok 2023 byl pro členy Seniorcentra plný zážitků a cestování

Rok 2023 byl pro členy Seniorcentra plný zážitků a cestování
Po třech letech pandemického útlumu byli naši senioři natěšeni na nové zážitky a výlety za poznáním nejen v regionu, ale také po krásách Čech. Tak se jmenuje i jeden z našich projektů, na který žádáme dotace od města formou komunitního plánování - Poznáváme krásy Čech.

Hned začátkem roku jsme navštívili žatecké divadlo na projekci Kateřiny a Miloše Motani, kteří jsou v Žatci známí svými cestovatelskými divy po exotických zemích. Jejich vyprávění je vždy plné adrenalinu a nenadálých událostí. V kulturním a hudebním žánru, si naši senioři vždy najdou to své oblíbené. Představení Bohemia bletu v lounském divadle jsme navštívili jak začátkem roku v únoru, tak i v předvánočním čase. Tato forma scénického tance se stala také oblíbeným žánrem. Festivalový orchestr P. Macka v březnu a dubnu v mosteckém divadle splnil všechna očekávání krásnými melodiemi se sólisty Národního divadla. Květnové a červnové termíny jsou vždy ve znamení celodenních zájezdů. Tentokrát jsme se vydali do Muzea vitráží v Lubenci, do kostela sv. Jiljí v Libyni a na krátkou návštěvou zámku Chyše, kde jsme měli zajištěn oběd.

Velmi povedený výlet byl do Podkrušnohorského muzea v Lesné, kde pro nás majitelka areálu připravila bohatý program, spojený s prohlídkou a tvořením. Po obědě v místním hotelu jsme přejeli do obce Klíny, kde na nás čekala nejen majitelka “Farmičky u Kačky“, ale také domácí zvířátka. Součástí farmičky je obchůdek výrobků z domácích produktů a to naši lidé ocenili koupí těchto výrobků.

Již podruhé jsme se v rámci Dne kostelů zúčastnili krásného Varhanního koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově. Velký zájem byl o zájezd do Mělníka, kde jsme měli zajištěnou komentovanou prohlídku města, zámku, kostela, kostnice a po obědě sestup do mělnického podzemí. Během roku se uskutečnily v prostorách Sedmikrásky besedy se spisovatelkou Martinou Bittnerovou, která sama vydala několik knih, věnujících se především méně známým spisovatelům, ale také B. Němcové, K.H. Máchovi, K. Světlé. Její besedy byly vždy příjemné a obohacující.

Ve druhé polovině roku se uskutečnil velmi zajímavý zájezd, a to do Čističky odpadních vod v Bubenči. Tato industriální památka je významným dokumentem historie architektury, techniky a vodohospodářství. Je to technicky historický unikát, který opravdu stojí za návštěvu. A historií v Bubenči jsme neskončili. Další historický „kousek“ na nás čekal v Rakovníku – Legiovlak. Průvodce, kterého jsme měli zajištěného, nás velmi odborně a zajímavě provedl všemi vagóny tohoto výjimečného projektu Československé obce legionářské. Je to věrná replika legionářského vlaku z let období 1918 – 1920.

Nesmím zapomenout na besedu s Městskou policií Žatec na téma, jak předejít kyberšmejdům, kteří cílí na seniory. Ti, kteří mají rádi taneční parket, nechyběli na  Lounské 13. Konec roku jsme završili návštěvou divadelního představení v Mostě „Pane, vy jste vdova“ a divadla v Lounech hudebně tanečního divadla Chorea Bohemica. Ti náročnější navštívili divadlo Broadway a zúčastnili se „Vánočního koncertu hvězd“. Tento jedinečný zážitek byl také tečkou za všemi akcemi v roce 2023.
Program, kterým jsem naše seniory doprovázela po celý rok 2023, se mohl uskutečnit díky finančnímu příspěvku od města Žatec. Tímto nejen za sebe, jako realizátorku projektů, ale také za naše seniory děkuji městu Žatec za veškeré dotace, kterými podpořilo tak oblíbené volnočasové aktivity našich členů. Mým cílem je vnést do života seniorů vždy něco výjimečného a nezapomenutelného. Podpora aktivního stárnutí seniorů znamená podporu pro lepší život.

Stanislava Žitníková,
Seniorcentrum Žatec, z.s.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy