Má praxe v Sociálním centru pro rodinu

Má praxe v Sociálním centru pro rodinu
Jak funguje a jaké služby poskytuje Sociální centrum pro rodinu v Žatci? To dobře znají stovky klientů i lidé, kteří se žateckou službou přicházejí do styku. Konkrétní zkušenost popisuje praktikantka, která v SCPR pomáhala v rámci odborné praxe.

Svou odbornou praxi v Sociálním centru pro rodinu v Žatci hodnotím velmi kladně. Dozvěděla jsem se spoustu informací jak o službě samotné, tak i o sociální práci, na kterou jsem pohlédla z jiného úhlu, než na který jsem zvyklá. Hlavně jsem ale byla na 6 týdnů součástí přátelského a inspirativního pracovního prostředí, a to díky nesmírně ochotným a milým pracovnicím centra, které mi rády poskytly veškeré informace k vykonávání sociální práce v této instituci.

Pracovní tým v centru je bohatý nejen odborností každé z pracovnic, ale také hlubokou lidskostí a empatií, což je velmi důležité při práci s klienty. Je vidět, že pracovnice mají svou práci opravdu rády a pro své klienty by udělaly cokoliv, což se odráží v jejich práci, kdy důkladně plánují a poskytují různé programy a služby, které klientům poskytnou skvělou podporu.

Cenila jsem si příležitosti pracovat s klienty v různých věkových kategoriích, pracovala jsem jak s dětmi z „Čiperek“, tak i s dospělými, kteří řešili rodinné problémy, což mi poskytlo bohaté a užitečné zkušenosti v oblasti sociální práce a do budoucna mi to určitě pomůže s vybíráním cílové skupiny, na kterou bych se chtěla zaměřit.

Myslím si, že tato instituce je vzorovým pracovním prostředím, ve kterém si umím představit třeba jednou pracovat. A co se týče sociální práce, tak ta je dle mého názoru v této instituci praktikována skvěle a je vidět i na klientech, že mají službu i pracovnice opravdu rádi.

Moc si cením této příležitosti, která mi umožnila rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti sociální práce. Pracovníci v centru byli vstřícní a ochotní sdílet své zkušenosti a věnovat čas mému rozvoji a za to jim moc děkuji.

Markéta Bizíková

Datum přidání:

Nejnovější zprávy