Nepomucká tradice v Žatci

Nepomucká tradice v Žatci
Jan Nepomucký patří k  nejuctívanějším katolickým světcům na celém světě, ne všichni si ale možná uvědomují, že měl úzké vazby i na Žatec. To, že v Žatci prý studoval, je asi spíše legendou (i když hezkou), ale že byl i ve funkci žateckého arcijáhna, je skutečností.

V každém případě byl v minulosti v Žatci uctíván, a to ještě před jeho svatořečením v roce 1729. Dodnes je v kostele Nepomukova kaple a ve městě několik jeho soch. 
Málo známo ale je, že zde byla i Janova studánka v parku, které byly připisovány magické schopnosti. Dnes už bohužel neexistuje, ale díky starým mapám víme, kde byla. Definitivně zanikla v 2. polovině 20. století. Nacházela se pod parkem směrem k Podměstí (poblíž dnešního č.p. 1337 v Čelakovského ulici). Pamětník z řad odsunutých Sudetských Němců si při návštěvě Žatce po dvaceti letech (Heimatbrief Saazerland 10. srpna 1965) poznamenal, že z ní zůstala už jen trubka a lípa.
Soška Nepomuka, která u ní rovněž byla, měla tehdy ležet rozbitá v muzejní zahradě, poté co jí přejel bagr, a čekat na opravu. V muzejní sbírkách se zachoval starý negativ a fotografie se zimním záběrem místa, ovšem bez sošky. Přesná lokalizace je na katastrální mapě z roku 1845 na snímku. 
PhDr. Milada Krausová,Ph.D.
Velké množství informací o zdejších připomínkách Jana Nepomuckého je na webu Regionálního muzea v článku Nepomucká tradice v Žatci. 

Datum přidání:

Nejnovější zprávy