Výročí Českého Malína a Ludvík Svoboda

Výročí Českého Malína a Ludvík Svoboda
Žatec si letos v červenci jako každý rok připomene výročí vypálení Českého Malína na Volyni.

Malínská tradice se dostala do města s volyňskými Čechy, kteří se od roku 1945 usazovali ve zdejším regionu. Ve městě vznikly dva pomníku připomínající malínskou tragédii, ten starší u kostela sv. Jakuba (1951) a mladší od Františka Rady (1958) před hřbitovem.

Žatecká malínská tradice je spojena i se jménem generála Svobody. Ludvík Svoboda (1895–1979) navštěvoval Žatec často. Po válce zajížděl za svými bývalými vojáky z řad volyňských Čechů. Žatec navštívil i v prezidentské funkci v osudovém roce 1968. Svobodovo jméno nesla krátce i dnešní Dukelská ulice.

L. Svoboda byl osobně přítomen při položení základního kamene malínského pomníku 14. července 1946 v režii Svazu Čechů z Volyně. Pomník měl stát původně přímo na žateckém hřbitově, nakonec však byl umístěn před něj. Svoboda na pomník také finančně přispěl. Byl také tím, kdo ho roku 1958 slavnostně odhalil. Realizace pomníku se i z politických důvodů poněkud protáhla. Důvodem byla i 50. léta se svými procesy. Zkušenosti volyňských Čechů se sovětským režimem nebyly v komunistickém Československu pro roce 1948 vítány. I sám Svoboda se stal obětí šikany a pronásledování, po propuštění z vězení měl na čas zakázáno i vyjíždět do regionů.

Svobodovy návštěvy v Žatci si můžete připomenout také na výstavě v Regionálním muzeum K. A. Polánka v Žatci s názvem Prezidentské návštěvy v Žatci.

Vystavena je např. unikátní deska se slibem volyňských Čechů věrnosti republice z 13. července 1947. Svoboda se tehdy podepsal také do žatecké pamětní knihy. Na výstavě je tato kniha otevřena na jeho již prezidentském podpisu z 30. června 1968. Červen byl pro tuto jeho prezidentskou návštěvu zvolen také kvůli blížícímu se malínskému výročí. Na radnici tehdy visel velký transparent s číslicí 25 – 25 let od malínské tragédie. Svoboda byl roku 1968 jmenován také čestným občanem Žatce a byly mu předány symbolické klíče od městských bran. Spolu s ním přijela i jeho dcera Zoe a jeho vnuk.
Paní Zoe Klusáková, roz. Svobodová, přijela do města i roku 2007 při příležitosti odhalení busty prezidenta E. Beneše na Kruhovém náměstí, kterou městu darovali volyňští Češi. Více o prezidentských návštěvách Žatce se můžete dozvědět na zmíněné výstavě v hlavní budově Regionálního muzea v Žatci v Husově ulici, ke která byla vydána i knižní publikace s bohatým obrazovým materiálem k tématu. Výstava potrvá do 29. září.
Historii pomníků věnovaných malínské tragédii muzeum rovněž zpracovalo v publikaci Příběhy žateckých pomníků, která je rovněž ještě v prodeji. Srdečně Vás zveme!
Pro školy je připraven samozřejmě i pracovní list.
PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy