Rok 1924 v Žatci: Červen - Bavíme se venku

Rok 1924 v Žatci: Červen - Bavíme se venku
I červen před sto lety přinesl městu Žatec a jeho obyvatelům řadu událostí, příjemných i dramatických. Začněme nejdříve u pohrom.

Stávkovali pracovníci sociálně – demokratického společenství pekařů. To se sice pokusilo péci s náhradním personálem, ale nakonec ukončilo činnost, která byla ztrátová. Bylo vyhlášeno pátraní po členu vlivné místní rodiny, na kterého byl vydán zatykač pro zpronevěru. Na chycení uprchlého Albrechta Hellera byla vypsána odměna 5000 korun. Došlo ke dvěma požárům v průmyslových podnicích.

V neděli 14. června k večeru vzplál sklad místní rafinerie na smolu ve Staňkovické ulici. Plameny měly 20–30 metrů. Vodou se hasit nedalo, protože by mohla způsobit explozi. Hasiči proto chránili jen vedlejší objekty. Škoda byla vyčíslena na 80.000 korun. Kronikář uvedl, že požár byl patrně založen úmyslně. Jen o dva dny později, v pondělí 16. června, chytla stodola majitele cihelny Oskara Lauera (dříve Schöfflova cihelna) v údolí Perče. Majitel v ní měl uskladněné i různé stroje, škoda tak činila 250 000 korun, kryta pojišťovnou byla jen z části.

Poněkud příjemnější byly oblíbené červnové venkovní akce, ty tradiční i mimořádné. Na svatodušní pondělí 9. června předvedli své cvičení dětští turneři župy Severozápad 7 v zahradě Střelnice; předcházely mu závody a dětský průvod cvičenců.

Slavnost Božího těla připadla na 19. červen, tradičně se jí účastnily všechny početné místní spolky se zástupci správy města a okresu. Součástí byl velký průvod a procesí. Na náměstí byly postaveny tři oltáře pro bohoslužbu pod širým nebem. Následovala přehlídka spolků před starostou Rudolfem Ritter von Schönfeldem, který s radními zaujal pozici u sloupu Nejsvětější trojice. Krásné počasí přilákalo davy lidí.

21. června se konala oblíbená slavnost slunovratu s pálením ohňů a projevy s politickým podtextem. Řečnil nacionalistický místostarosta Johann Heiser. Více k oslavě žateckých slunovratů.

22. června slavil známý pěvecký a hudební spolek Saazer Gesang- und Musikverein 70. výročí své existence. Začínal jako mužský pěvecký spolek pod vedením Emanuela Seiferta roku 1854. Roku 1924 vystoupil samozřejmě i při oslavě slunovratu 21. června, po níž se konal ještě slavnostní večer k uctění zasloužilých spolkových členů. Ve výroční den, 22. června, pak byli uvítáni čestní hosté na nádraží, dopoledne se podávala ranní sklenka v hotelu Anděl, v kavárně radnice následoval slavnostní oběd, zkouška sboru a koncert v budově Střelnice (v místech dnešního autobusového nádraží). A večer ještě koncert přímo na náměstí. Náročný den pak zakončila sklenka opět v budově Střelnice. Spolek sklidil pochvalu kronikáře za péči o německý jazyk a píseň.

Skrytý osten kritiky na politiku české vlády najdeme v posledním červnovém záznamu. V novém bytovém domě pro úředníky totiž našli ubytování jen úředníci čeští, Němec ani jeden.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.,
historička Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci
Ilustrační foto - web žateckého regionálního muzea

Datum přidání:

Nejnovější zprávy