Rok 1924 v Žatci: Květen. Jaro plné průvodů a stávek

Rok 1924 v Žatci: Květen. Jaro plné průvodů a stávek
I v roce 1924 slavili v Žatci svátek práce.

Kronikář si oddechl, že 1. máj proběhl bez incidentů. Jen komunistům zabavili tři transparenty. Městem prošly dva průvody. Oba s hudbou a rudými prapory. Komunisté slavili dopoledne. Z Komenského, tehdy Wussinovy, aleje pochodovali na náměstí ke sloupu Nejsvětější Trojice, kde řečnil „jistý pan Fraß“, a to německy i česky. Počet účastníků odhadl kronikář na 460, včetně žen a dětí. Odpoledne na náměstí před radnici napochodovali početnější a vlivnější sociální demokraté, kterých mělo být kolem 700. V jejich průvodu jeli i cyklisté na ozdobených kolech. Ze speciálně upraveného vozu mluvil jako z tribuny sekretář Patzelt. Účastnili se i sociálně demokratičtí zástupci obce. Počasí bylo zamračené a poprchávalo, z okolních vesnic proto dorazilo méně lidí než obvykle.

Na vesnicích navíc nevládla nejlepší nálada, protože pokračovala prvorepubliková pozemková reforma. Státní pozemkový úřad zveřejnil, že v průběhu roku 1924 dojde k vyvlastnění přes 200.000 ha půdy. Kromě přerozdělení a prodeje novým vlastníkům za státem stanovené ceny znamenala reforma i ztrátu práce pro dosavadní zaměstnance. V pozdějším přípisu v kronice se tak objevila zmínka, že v tisících německých rodin zavládl strach ze ztráty obživy. V okolí Žatce se reforma týkala např. známých Dreherů.

I v květnu kroniku zajímaly ekonomické otázky, najdeme zde např. přehled cen na trzích. Máslo tehdy stálo např. 20–26 korun, vejce 60–70 haléřů, kuřata 3 koruny za kus…

Zaznamenán je také úspěšný koncert oblíbeného místního pěveckého spolku Deutsche Liedertafel.

7. května si kronikář pochválil, že ovocné stromy již jsou v plném květu, aby hned k 13. květnu doplnil záznam o děsivém požáru. Hořelo v Nikolaigasse (dnes Volyňských Čechů) č.p. 330 v domě řezníka a povozníka Josefa Willmitzera. Žár byl tak velký, že v protějším domě č.p. 743 paní Marie Baumann poškodil řadu oken. Příčinou byl elektrický zkrat.

20. května stávkovalo na 200 kovodělníků Telatkovy továrny (dnes Chmelařství). Továrna tak přerušila výrobu. Zda splnila pohrůžku propustit všechny zúčastněné, kronika ani tisk neuvedly.

Žatečtí radní řešili v květnu dlouhodobý problém s pitnou vodou pro město. Stále se nedařilo najít dostatečně silné prameny poblíž města. Schválena byla také stavba nové obchodní školy a projednány zprávy německé i české knihovny.

Poslední květnový kronikářský záznam se týkal péče o mládež v okrese. Úřad péče o mládež se roku 1924 staral o 1229 dětí, zejména válečných sirotků. Jen pro provoz dětského domova v Žatci bylo třeba 75 tisíc korun ročně.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.

Datum přidání:

Nejnovější zprávy