ROBOPIS – interaktivní workshop v knihovně

ROBOPIS – interaktivní workshop v knihovně
V prostorách žatecké knihovny proběhl ve středu 17. ledna interaktivní workshop v rámci projektu digitálního vzdělávání Robopis zaměřený na využití umělé inteligence (AI) při psaní kreativních textů.
Zúčastnily se ho dvě skupiny studentů OA Žatec, kteří měli možnost se pod vedením lektora seznámit s nástroji AI při psaní kreativních textů, pracovat s nimi a experimentovat během tvůrčího procesu psaní vlastních originálních textů. Nejlepší práce studentů, které vznikají v rámci tohoto projektu a jsou kombinací lidské kreativity za podpory generativní AI, budou na jeho konci publikovány v tištěné podobě ve sborníku.
Workshop ukázal, že knihovna nemusí být jen místem pro čtení, ale také pro kreativní práci s moderními technologiemi. (měk)
Datum přidání:

Nejnovější zprávy