Pietní shromáždění v Žatci k uctění památky obětí poválečného násilí

Pietní shromáždění v Žatci k uctění památky obětí poválečného násilí

Spolek ŽOK – Žatecký okrašlovací kolektiv, z.s. pořádá v sobotu 3. června od 12.00 hodin na náměstí Svobody v Žatci pietní shromáždění k uctění památky obětí poválečného násilí, kterému byli vystaveni naši spoluobčané německé národnosti.

Společně se sejdeme, abychom vzpomněli na naše vyhnané sousedy, kteří zde v Žatci a v jeho okolí po konci 2. světové války ztratili nejen své domovy, ale mnohdy i své životy. Modlitbu za smíření mezi národy v českém i v německém jazyce povede duchovní správce liběšické farnosti P. Mgr. Vilém M. Štěpán, O. Praem.

Před 78 lety, 3. června 1945, bylo v Žatci vyhlášeno soustředění všech mužů, Němců, ve věku od 13 do 65 let. Kdo se nedostavil, měl být zastřelen. Na náměstí se dostavilo 4 000 až 5 000 osob, které byly kontrolovány a tříděny příslušníky místních správních orgánů, příslušníků Revolučních gard a vojáky z Postoloprt. Toto třídění bylo provázeno fyzickým násilím. Poté byli muži ve skupinách odváděni do Postoloprt nebo do čtyř táborů v Žatci. Během této v podstatě vojenské operace, při níž bylo město zcela obklíčeno a nasazen by i pancéřový vlak Uhříněves, byli zabiti dva muži. Těla dalších tří byla nalezena po několika dnech. Několik mužů zemřelo během cesty do Postoloprt. Většina zastřelených byla pochována u jižní zdi hřbitova.

Postoloprty se v květnu a v červnu 1945 staly dějištěm genocidy na německy mluvícím obyvatelstvu. V postoloprtských kasárnách byli muži ze Žatecka vystaveni krutému zacházení ze strany některých československých vojáků, které vyvrcholilo zavražděním nejméně 763 lidí. Toto číslo s největší pravděpodobností neudává konečný počet obětí, udává počet exhumovaných ostatků během vyšetřování masakru v roce 1947. Němečtí historici evidují více než 1 500 nezvěstných. Šlo o největší poválečnou vraždu civilistů v Evropě, kterou počtem zavražděných překonaly až etnické čistky v Srebrenici v roce 1995.

Společně se chceme postavit proti uplatňování kolektivní viny, nenávisti a zášti proti těm, kteří mluví jiným jazykem nebo jinak vypadají. Společně se chceme postavit bílým místům v naší historii. Společně chceme nazývat věci a události pravými jmény. Pravdou ke smíření.

Srdečně zveme k účasti na naší pietní vzpomínce.

Martin Kos za ŽOK – Žatecký okrašlovací kolektiv, z. s.

Ilustrační foto: Kříž vztyčený v blízkosti hromadných hrobů u Postoloprt

Datum přidání:

Nejnovější zprávy