Občané města mohou opět navrhovat, co zlepšit ve veřejném prostoru

15. 09. 2021
První ročník participativního rozpočtu má Žatec za sebou, některé projekty už jsou i dokončené. Druhý ročník participace s názvem Tvoříme pro Žatec odstartoval v minulých dnech, lidé už mohou navrhovat, co a jak by chtěli zlepšit. 
Občané města mohou opět navrhovat, co zlepšit ve veřejném prostoru

Zastupitelstvo města Žatce schválilo zásady druhého ročníku participativního rozpočtu s názvem Tvoříme pro Žatec. V roce 2022 bude v rozpočtu vyčleněno na akce navržené občany celkem 800 tisíc Kč, což je o dvě stě tisíc korun více než letos.

Návrhy projektů participativního rozpočtu mohou obyvatelé města Žatce a jeho místních částí (Velichov, Milčeves, Bezděkov, Záhoří, Radičeves a Trnovany) podávat od 10. září do konce listopadu. Smyslem participativního rozpočtu je zapojení obyvatel do procesu rozhodování o využití části městského rozpočtu při zlepšování a oživování veřejných prostranství.

Občané města a jeho místních částí mohou nejprve navrhovat jednotlivé projekty. Veřejnost pak bude o doporučených projektech hlasovat a vybírat ty nejlepší. Model a harmonogram bude podobný jako v prvním ročníku participativního rozpočtu. Stejné zůstávají i základní parametry, tedy cena každého projektu musí být minimálně 20 000 Kč a maximálně 200 000 Kč.

Prezentace projektů a hlasování veřejnosti bude probíhat na webu městského úřadu (www.mesto-zatec.cz) ve spolupráci se službou Mobilní rozhlas.

Harmonogram participativního rozpočtu Tvoříme pro Žatec

10. 9. 2021 zveřejnění a vyhlášení participativního rozpočtu

do 30. 11. 2021 odevzdání návrhů předkladatelů

od 1. 11. 2021 formální kontrola předložených návrhů, průběžné hodnocení odbory

do 31. 1. 2022 představení projektů za účasti navrhovatelů

do 28. 2. 2022 hlasování o pořadí proveditelných projektů

po 28. 2. 2022 předložení radě města ke schválení, schválení rozpočtových opatření příslušným odborům radou města, vyrozumění úspěšných předkladatelů

Foto: Monika Merdová a Eva Sladká křtí Architektonickou mapu města Žatce, jeden z už dokončených projektů prvního ročníku participativního rozpočtu