Dětský ráj na trojce myslí na přírodu

14. 10. 2021

Žáci VI. třídy a dívky z IX. A Základní školy Žatec, nám. 28. října (3. ZŠ) se rozhodli navázat na velmi úspěšnou aktivitu, kterou pravidelně organizovali žáci 2. stupně pro své malé spolužáky, a to tematické odpoledne pro děti ze školní družiny.

Dětský ráj na trojce myslí na přírodu

Stejně jako jejich předchůdci mají rádi, když se jejich spolužáci smějí a baví, rozhodli si tedy opět realizovat každou středu po vyučování pro své malé kamarády zábavné odpoledne, jehož zaměření si budou volit sami účastníci.

Na úvodní setkání si žáci připravili soutěžní odpoledne v přírodě se sportovním a zejména environmentálním zaměřením, např. na předcházení vzniku odpadu a jeho třídění, recyklaci elektrospotřebičů a baterií (projekt RECYKLOHRANÍ) apod. Na děti čekala stanoviště se sportovními, přírodovědnými, environmentálními a vlastivědnými soutěžemi. Žáci plnili úkoly s velkým entuziasmem a jejich nadšení bylo natolik silné, že se téměř všichni přihlásili na další společné odpoledne.

Srdečné poděkování patří zejména zapojeným žákům šesté třídy a dívkám z devítky za pečlivou přípravu, zodpovědný přístup a zvláště ochotu udělat radost jiným. Je obdivuhodné, že i v dnešní konzumní době jsou někteří dospívající ochotni nezištně obětovat volné odpoledne pro dobrou věc. Silvie Svobodová
Foto: archiv školy

Galerie k článku