Vydařený Agroday v Žatci

07. 10. 2021
OA SOŠZE Žatec, zemědělská sekce, uspořádala 30. září zajímavou akci pro žáky 8 a 9. tříd ZŠ.
Vydařený Agroday v Žatci
V rámci vzdělávacího programu Člověk a svět práce připravili učitelé a žáci zemědělské školy Zemědělský den -  Agroday ve svém areálu venkovní zahrady, arborea a hřiště. Akce měla za úkol především zviditelnit úlohu zemědělství a udržitelnost krajiny v našem regionu.
Pro žáky jednotlivých tříd byly připraveny zajímavé stanoviště, kde byli seznámeni s jednotlivými obory v agronomii a kde také soutěžili v týmových soutěžích o hodnotné ceny. Objevili tak zajímavosti z ekologie, poznávání rostlin, sadovnictví, chovatelství, včelařství a také třeba myslivosti.
Doprovodnou akcí bylo také představení moderního traktoru, chovu koní a jezdecké stáje Excalibur Veltěže a také vtipný kvíz Angličtina v zemědělství, kde žáci mohli poznávat zvuky zvířat a ověřit si znalosti angličtiny v agromechanizaci. Svou expozici zajímavých produktů zde také prezentoval Chmelařský institut. Akce se zúčastnilo kolem 300 žáků.
Toto cestou bychom rádi poděkovali partnerům akce: TOP EKOS s.r.o, Chmelařský institut, Agrima Žatec a městu Žatec. Poděkování patří také učitelům a žákům, kteří tuto akci zdařile zorganizovali. Budeme se těšit na další podobnou akci. (jk)

Galerie k článku