Se Sokolem do života v mateřské škole Alergo

23. 06. 2021

Letošní školní rok tak trochu zamával našimi životy. I když jsme v září pevně věřili, že Covid 19 nás již tolik neomezí, skutečnost byla bohužel jiná.

Se Sokolem do života v mateřské škole Alergo

O to víc, při rekapitulaci školního roku, který pomalu uzavíráme, si uvědomujeme důležitost zdravého životního stylu, ke kterému zcela určitě patří pohyb. Také filosofií a hlavní hodnotou pro naši práci je zdraví. Pokud jsme zdraví a cítíme se dobře, pak máme chuť a touhu si hrát, poznávat a objevovat svět.

Každodenní ranní cvičení a pohybové aktivity v průběhu dne jsou v naší mateřské škole samozřejmostí. Pohyb nás provází celým dnem a využíváme k tomu rozlehlou školní zahradu se zabudovanými herními prvky. Součástí zahrady jsou dále přírodní prvky vhodné nejen pro pohybové, ale i tvořivé činnosti. K osvěžení v horkých dnech slouží mlhoviště, které je zároveň i multifunkčním hřištěm, takže jej využíváme pro pohybové aktivity po celý rok. Součástí školy je vybavená tělocvična a spojovací chodbu s překážkovou dráhou. Naši nejmenší se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást života a předškoláci, kteří mají pohyb již zažitý z předešlých let, si zlepšují svou kondici a obratnost.

Již řadu let úzce spolupracujeme s Českou obcí sokolskou a Župou Sladkovského v Lounech. Od r. 2000 jsme se zúčastnili všech Všesokolských sletů se skladbami pro „Nejmladší žactvo“ a „Rodiče a děti“. Z řad našich učitelek, maminek a zaměstnanců školy se nám v posledním sletu podařilo secvičit skladbu pro ženy s názvem „Ženobraní“. V mezidobí sletu využíváme celorepublikového projektu pohybové gramotnosti „Se Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti jsou motivovány zvířátky Sokolíkem Pepíkem. Společně se zvířátky plní úkoly a za splnění si vylepují samolepky do svých deníčků.

V době pandemie bylo náročné vše splnit, také jsme si uvědomili, jak je pro nás důležité být s kamarády, navzájem si pomáhat a druhého povzbudit. Přesto se nám povedlo celý projekt dokončit a nyní se těšíme na diplom a odměny.

Sportovní všestrannosti, ZDAR…

Bohumila Černá, MŠ Bratří Čapků, Žatec

Galerie k článku