Mateřská škola se zapojila do projektu Se Sokolem do života

22. 04. 2021

Mateřská škola O. Březiny je jednou z mála školek v Žatci, která je zapojená do projektu České obce sokolské „Se Sokolem do života – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.

Mateřská škola se zapojila do projektu Se Sokolem do života

Do tohoto projektu, který je pod záštitou MŠMT, je naše MŠ O. Březiny zapojena již třetím rokem.

Projekt je zaměřený na přirozený rozvoj pohybové gramotnosti dětí a je rozdělený do tří kategorií podle věku dětí. Každé dítě má svůj předtištěný sešit, ve kterém plní v průběhu školního roku úkoly. Podle věku dětí se také stupňuje náročnost úkolů. Za zvládnutý úkol si děti do sešitu lepí samolepky, které jsou jeho součástí. Pracovat se sešity ale mohou děti i se svými rodiči.

Motivací jsou pro děti zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností v průběhu celého školního roku. Dovednosti s míčem si procvičují s „Ježečkem Marečkem“, obratnosti se učí s „Opičkou Haničkou“, přirozená cvičení trénují s „Kobylkou Emilkou“. Zároveň ale také rozvíjí své poznání s „Veveruškou Věruškou“, kdy poznávají typické znaky podzimu, zimy, jara, léta, ale také se třeba seznámí s tím, jaká jsou pravidla pro chodce. S „Beruškou Danuškou“ poznají, jaká netradiční činnost se dá zažít během jednotlivých měsíců ve školním roce.

Na vše dohlíží plyšový „Sokolík Pepík“. Každé zvířátko má svou básničku, kterou děti umí.

Na závěr školního roku pak děti dostávají diplomy, medaile a drobné odměny, např. omalovánky, které mateřská škola dostává od ČOS právě díky účasti na projektu Se Sokolem do života.

Není to jediná aktivita naší školky, při které rozvíjíme přirozené pohybové dovednosti dětí. Například s předškolními dětmi jsme do loňského roku chodili cvičit, dokud to situace dovolila, do tělocvičny ZŠ Jižní a rádi bychom tuto aktivitu obnovili. Podle možnosti se zapojujeme i do dalších sportovních projektů, jako byla v minulosti třeba ukázka tréninku s mládežnickým fotbalovým trenérem. Simona Kassalová, učitelka MŠ O. Březiny

Galerie k článku