Při potížích s bydlením se obraťte na Vavřinec

Při potížích s bydlením se obraťte na Vavřinec
Od září 2022 realizuje nezisková organizace Vavřinec, z.s. projekt Housing Led v lounském okrese registrační číslo CZ.03.02.01/00/22_007/0000087.

Máte-li potíže související s bydlením, můžete zdarma využít komplexních služeb Centra prevence ztráty bydlení, které v rámci tohoto projektu funguje. Na Centrum se může obrátit jakákoliv osoba starší 17ti let.

Pracovníci Centra vždy zmapují aktuální problém a navrhnou možnou podporu tak, aby bylo možné zůstat v původním bydlení nebo se hledá bydlení jiné.

Potřebujete řešit dluhy (oddlužení, insolvenci), výživné, pracovní smlouvu, nájemní smlouvu, neoprávněné vystěhování z bytu? Právník Centra je připraven bezplatně pomoci.

Jste v psychické nepohodě v souvislosti s hrozící ztrátou bydlení, z důvodu nevhodného bydlení (špatná lokalita, konflikty v rámci rozvodu, konflikty se sousedy, apod.)? Potýkáte se s osamělostí? V těchto případech může pomoci terapeut.

Sociální pracovník klienty podporuje při zajištění sociálních dávek, hledání zaměstnání, hledání vhodného bydlení, komunikaci s úřady a pronajímateli a zároveň může doporučit jinou službu, vhodnou pro řešení konkrétního problému.

Služeb Centra využilo již 130 osob a 16ti rodinám se podařilo zajistit běžný nájemní byt. (vav)

Datum přidání:

Nejnovější zprávy