Výlet do ZOO Ústí nad Labem

Výlet do ZOO Ústí nad Labem
Sociální centrum pro rodinu v Žatci pořádalo 2. srpna výlet do ZOO Ústí nad Labem, výlet byl určen primárně pro děti z pěstounské péče, ale i pro veřejnost.
Výletu se zúčastnilo 9 dětí. Počasí, ač si s námi v poslední době dost hrálo, se vydařilo. Pršet začalo až ve chvíli, kdy skupina čekala na vlak směr domov.
Mohli jsme si tedy za příjemného počasí užít prohlídku, děti si vyzkoušely bohatou nabídku interaktivních tabulí, které místní ZOO nabízí, užily si u toho spoustu srandy a také se
dozvěděly plno nových informací o zvířátkách, které ZOO chová. Hodně zvířatům se během prohlídky nechtělo moc ukazovat, ale to jim vůbec nevadilo.
Jak říkají klíčové pracovnice z centra Týnka a Olinka: "K
dyž je super parta, tak se takové maličkosti snadno přehlížejí, a že nám se parta opravdu povedla."
Jejich poděkování patří všem dětem za účast a jejich dobrou náladu, dále také pěstounům a rodičům za důvěru. Více informací k aktivitám Sociálního centra pro rodinu lze najít na www.scprorodinu.cz.
Kristýna Mazochová, SCpR
Datum přidání:

Nejnovější zprávy