Dotační program na podporu Komunitního plánu

01. 11. 2021

Město Žatec vyhlašuje Dotační program na podporu aktivit III. Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit na rok 2022.

Dotační program na podporu Komunitního plánu

V rámci dotačního titulu je možné žádat o účelovou dotaci na takové činnosti a projekty, které vedou k naplňování cílů a opatření platného Komunitního plánu.

Harmonogram 2022:

Vyhlášení dotačního programu – 2.11.2021-1.12.2021
Lhůta pro podání Žádostí - 2.12.2021-8.12.2021
Realizace projektů - 1.1.2022-31.12.2022

Formuláře naleznete na https://www.mesto-zatec.cz/radnice/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani/

Informace podá: Ing. Lucie Kořánová, odbor sociálních věcí, tel. 415 736 409. (lk)