Pěstouni jsou a budou potřeba. Den pěstounství nabídl informace

27. 09. 2021

Více profesionálních pěstounů, kteří budou ochotní pomáhat dětem, jež čekají na vyřešení rodinného zázemí, bude potřeba od příštího roku. Pro všechny zájemce o pěstounství byl určen páteční Den pěstounství, který se konal v Klášterní zahradě.

Pěstouni jsou a budou potřeba. Den pěstounství nabídl informace

Jedním ze dvou hlavních smyslů celého odpoledne bylo podchytit zájem možných pěstounů a dát jim co nejvíc informací. Od 1. ledna 2022 bude totiž platit novela o sociálně právní ochraně dětí, takže děti mladší 3 let už nebude možné umisťovat do ústavní výchovy, což nyní znamená hlavně kojenecké ústavy. „V ČR není rozvinutý systém pěstounů, děti nebude kam dávat. Akce byl určená pro širokou veřejnost, která přemýšlí o tom, že by pomohla dětem, které jsou v ústavním zařízení nebo nemohou být v péči rodičů, a chce se o tom dozvědět více. Protože jsme zjistili, že lidé ani neví, kam mohou přijít, aby se dozvěděli nějaké informace,“ vysvětlila Monika Křenková z odboru sociálních věcí žatecké radnice, která má na starosti náhradní rodinnou péči.

Druhým hlavním důvodem setkání bylo poděkování. „Akci děláme i proto, aby se poděkovalo dosavadním pěstounům. Aby si uvědomili, že dělají záslužnou činnost, a aby o nich věděla veřejnost,“ zdůraznila Barbora Stehlíková, která na žatecké radnici zajišťuje dohody o poskytování pěstounské péče.

Pro zajištění péče o děti bude třeba více pěstounů na přechodnou dobu. Aktuálně je na Žatecku asi šest desítek pěstounů. „Většinou je to příbuzenská pěstounská péče, to znamená, že děti jsou v péči babičky, tety, strejdy, staršího sourozence. Ale my bychom potřebovali získat profesionální pěstouny, kteří projdou na krajském úřadě prověřením,“ pověděla M. Křenková. Profesionální pěstouni jsou lidé, kteří jsou placeni státem, a to i v době, kdy právě žádné dítě nemají – jsou ale stále k dispozici. „Kdo se chce stát pěstounem, může se obrátit na odbor sociálních věcí, my mu rádi pomůžeme a vše vysvětlíme,“ dodala Monika Křenková.

Práce pěstounů je nesmírně důležitá, ale není jednoduchá proto byl setkání v Klášterní zahradě důležité – aby se zájemci o poskytování této nezbytné služby dozvěděli, co to vše obnáší. Informace jim dávali jak pracovnice odboru sociálních věcí, tak doprovázejících organizací, ale i samotní pěstouni, kteří už mají zkušenosti.

Doprovázejícími organizacemi jsou na Žatecku Sociální centrum pro rodinu a Náhradní rodiny Ústeckého kraje. Pro pěstouny vytvářejí důležité zázemí. „Doprovázení znamená, že když se někdo stane pěstounem, musí uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s nějakou doprovázející organizací. Takže pěstounská rodina není na péči o jiné dítě sama. Podporujeme ji s výchovou a péčí, protože děti jsou často traumatizované, potřebují extra péči,“ vysvětlila Ivana Benešová ze Sociálního centra pro rodinu.

Odborníky doprovázející organizace samy zajistí, nebo doporučí. „Už to, že pěstouni mají kam zavolat nebo přijít, je pro ně důležité,“ zdůraznila Ivana Benešová.

Škála pomoci ze strany sociálního centra je velmi široká. „Je to různé, záleží na věku dítěte. Když jde třeba o miminko, tak to může být i vyřizování zdravotní pojišťovny, vyřízení rodného listu. Nebo je třeba zajistit, aby mohli pěstouni na dovolenou s dětmi k moři, kdy je nutný souhlas biologických rodičů. Dalšími tématy jsou legislativa nebo daně. Nebo když přijde puberta, děti se začnou pídit, po kom jsou. Rodiče jsou někdy v negativním obraze, učíme pěstouny, aby ty informace tedy nebyly jen negativní, protože to má dopad na identitu dítěte. Aby mohlo sociálně dospět a dozrát,“ popisovala I. Benešová.

Setkání v Klášterní zahradě bylo i zábavné, děti si mohly hrát nebo dívat na pohádku od souboru Rozmarýnek. Nechybělo také vystoupení dětí ze ZUŠ Žatec. „Byla to první akce pro pěstouny, ale myslím, že není poslední,“ slíbila za pořadatele Ivana Benešová. Tomáš Kassal

Galerie k článku