Perličky z depozitáře: Slavné brky

11. 01. 2022
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo po článcích o zachráněných exponátech novou sérii zajímavostí s názvem Perličky z depozitáře. První díl se věnuje slavným brkům.
Perličky z depozitáře: Slavné brky
Zatímco dnes se slavní návštěvníci zapisují do pamětních knih propiskami či pery, dříve se používal husí brk. Podepsal- li se jím sám panovník, byl zvláště pečlivě uchováván. V žateckém Regionálním muzeu najdeme ve sbírkách několik nenápadných, ale slavných brků. Nejzajímavější je ten, kterým se podepsal při své návštěvě Žatce do staré pamětní knihy František I. Další zápis učinil dle pramenů do pamětní knihy ostrostřelecké.
Jeho brk je opatřen speciální stříbrnou násadou s nápisem „Mit dieser Feder schrieb am 6-ten August 1833 Seine Majestaet Franz I." V překladu tedy: „Tímto brkem psalo 6. srpna 1833 jeho veličenstvo František I." Panovník ho použil buď na radnici nebo v budově Střelnice (v místech dnešního autobusového nádraží). Historik města A. Seifert totiž v historkách o Františkovi I. zmínil, že mu na Střelnici dali zvláštní "stříbrné" brko, které ho zaujalo. Stříbrná ozdoba, nebo minimálně text nápisu však mohl být doplněn pochopitelně také až poté, co ho panovník použil.
Císař František I. se svojí svojí čtvrtou manželkou Karolínou Augustou Bavorskou strávil ve městě necelé tři dny (5. – 7. srpna 1833). Bydlel v domě č.p. 136 na Kostelním (dnes Hošťálkovo) náměstí. Byl o pro něj připraven bohatý program, ze kterého je nejznámější předvedení chmelového tance přímo před okny domu. Scéna s tancem byla zachycena rovněž na dobové rytině v knize z cesty Františka I. po Čechách, jejíž součástí byla i návštěva Žatce.
Protože František k velké lítosti obyvatel Žatce zemřel již roku 1835, zažilo město další císařskou návštěvu již 17. – 18. září 1835. Tehdy přijel nový český král a rakouský císař Ferdinand V. (I.) Dobrotivý s manželkou Marií Annou Karolinou. Bydleli ve stejném domě. I z jeho návštěvy se ve městě dodnes zachoval brk, kterým se podepsal. Ovšem již bez ozdobného štítku.
A další brky? Místní pečlivě uschovali a popsali také ten, kterým se podepsal roku 1840 při své krátké návštěvě Žatce František Karel, otec budoucího známého císaře Františka Josefa. Přežil i brk připomínající návštěvu arcivévody Štěpána Habsburského, který město navštívil roku 1841. Informace o výjimečnosti slavných brků byly připojeny na původní obaly, aby nedošlo k záměně. Všechny brky, nebo chcete-li brka, jsou dnes uloženy v depozitáři muzea v budově Staré papírny.

PhDr. Milada Krausová, Ph.D.
Další zajímavosti představuje regionální muzeum na svém webu.