Korea – Merkur žije

27. 10. 2021

Dvě neobvyklé události oživili v sobotu 23. října Letecké muzeum Korea-Merkur v Bezděkově. Spolek Letci-Žatec, který muzeum provozuje, pokřtil další knihu z historie vojenského letiště a ocenil prvního mladého pilota.

Korea – Merkur žije

Junior Pilot

Byly doby, kdy se stal Žatec líhní elitních vojenských pilotů. Říkalo se jí Korea. Ačkoliv byla v roce 1993 oficiálně uzavřena, nezanikla. Upravila svůj střed zájmu a přestěhovala se do bezděkovského muzea Korea – Merkur, kde o ni pečuje spolek Letci Žatec se svými fanoušky a nadšenci.

Jsem jeden z jejich nadšenců a v sobotu 23. 10. 2021 jsem se stala svědkem zrodu historicky prvního Junior pilota v České Republice, Jana Lišky, syna Václava Lišky ml. (hodnost svobodník před odchodem do civilu), bývalý starší mechanik Vojenského útvaru v Českých Budějovicích a vnuka pplk. v. v. Václava Lišky, bývalého velitele 2. letky 11. stíhacího leteckého pluku.
Honzíka znám osobně, jsme kamarádi od našeho prvního setkání v roce 2020 na Macerce. Tehdy jsem si od něj, jeho táty a máminky vyžádala autogram do čerstvě pořízené knihy 11. stíhací… „INVAZNÍ“ na místo jeho dědečka, který již nebyl mezi námi. To jsme ještě nikdo netušili, že se Honza dostane mezi piloty i jinak, než rodovou linií, a já si budu žádat o jeho autogram znovu…ale pěkně popořadě.

Celý příběh se zrodil ve Vsetíně pod názvem Junior Pilot Klub (JPK) a vedením Vítězslava Klímka. František Blahout (z muzea Korea-Merkur) se chopil této iniciativy a přivezl ji do Žatce. Přípravy byly dlouhé a projekt byl spuštěn poměrně nedávno, zhruba před třemi měsíci. Patronem se stal známý letecký akrobat Martin Šonka.
Aby se uchazeč mohl stát členem tohoto klubu, musí absolvovat a splnit různé podmínky. Tou první je věk od 6 do 16 let a tou druhou podmínkou je získat 100 bodů v rámci splnění úkolů, například: navštívit určitá letecká muzea, zvládnout teorii stavby letadel, postavení plastikového modelu letadla dle vlastního výběru, písemná úvaha – proč se zajímám o letadla a letectví, apod. Cílem je vyprofilovat opravdového zájemce o letectví.

A Honzík není jen obyčejný zájemce, ale letectví má v srdci (nejen v genech) a svou píli dotáhl až ke stříbrnému odznaku Junior Pilot Klub, který mu osobně předal jeho vzor, Václav Vašek, legenda československých stíhacích pilotů. Honza nečekal, že vzbudí takový zájem mezi leteckými pardály a dalšími „spojenci“ leteckého muzea, koneckonců to potvrzují i jeho slova… „Jsem vděčný, že to mám…, je to překvapení, líbí se mi to.

Co to všechno obnáší, stát se Junior Pilotem?

Já jsem to vůbec ani nevěděl a dověděl jsem se to, až mi dal táta takový papír, že může něco takto existovat. Pak přišly listy, které jsem měl vyplnit a musel jsem se na to učit z knížky Letadla a létání.

Co dalšího navíc k tomu ještě bylo, musel sis třeba i nějaké informace dohledat?

Některé informace jsem si musel vyhledat, musel jsem navštívit 6 muzeí a tak. Vyplnil jsem papíry a pak jsem se najednou dověděl, že to mám.
Ty se o letadla a létání zajímáš od malička. Jednou budeš chtít být pilotem, máš představu, co bys chtěl létat?

Ano, zatím bych chtěl lítat vyhlídkové lety.

Honzík Liška se tak ve svých devíti letech stal, spolu s Františkem Blahoutem a dalšími, průkopníkem nového projektu a nesmazatelně se zapsal do kroniky historie líhně Korea – Merkur. Nyní se pozvolna připravuje na získání zlatého odznaku Junior Pilot Klub.

Křest knihy

Ve stejný den se také konal křest knihy „Obsluhoval som MIG-y“ od Vladimíra Koláčka, který působil v Žatci u 11. stíhacího pluku.

Vše začalo psaním povídek z odborného života autora, které zveřejňoval na blogu Pravda sme. Pár povídek poslal i spolku Letci Žatec, který je zveřejnil na svých stránkách. Poté se mu ozval Lukáš Obst, kterého do té doby neznal, a přesvědčil jej, že by mohl vydat knihu. Pan Koláček měl pochybnosti, nakonec však povídky doplnil o fakta a vznikla kniha povídek, faktů a historek od roku 1980 až po rok 2020. Kniha obsahuje originální protokoly slovenských MIGů, vzpomínky Václava Vaška, který autora svými Etudami inspiroval. Vyprávění stylizoval do podobného kontextu, aby bylo dobře čtivé i pro laika. Po napsání zjistil, že nemá žádný foto materiál, protože, jak sám uvedl, byl poctivý a dle nařízení žádné fotky po dobu svého odborného působení nepořizoval. Měl štěstí, přátelé a kolegové mu ochotně fotky poslali a po složitostech s původním vydavatelem knihu vydal u jiného vydavatele, MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o.

Kmotry 1300 gramů autorova života na papíře v barvě i černobíle se stal jeho první velitel pluku v Žatci, Václav Vašek a jeho poslední velitel na Slovensku, pan generál Štefan Gombík. Po proslovu obou kmotrů následoval klasický křest knihy, focení, autogramiáda a vyprávění historek. K tomu jsme neustále ochutnávali koláče od pana Koláčka, který tak dostál svému jménu. Byly opravdu dobré.

Vlastimila Dvořáková

Foto: Jiří Juran

Galerie k článku