Svátek svatého Václava na zámku Stekník

21. 09. 2021
Státní zámek Stekník srdečně zve návštěvníky na speciální prohlídky, věnované svatému Václavu a jeho odkazu, který v naší kultuře přetrvává do dnešních dob.
Svátek svatého Václava na zámku Stekník
V den státního svátku – svátku české státnosti a sv. Václava 28.9. 2021, budou návštěvníci v rámci prohlídky interiérů hlavního okruhu seznámeni s příběhem tohoto nejvýznamnějšího zemského patrona.
V prostoru zámecké kaple se nachází jeho vyobrazení na velkém barokním plátně od významného malíře Ignáce Raaba (1715–1787). Svatý Václav je zde vyobrazen s Paladiem země české. Tomu se tradičně připisuje zvláštní ochranná moc nad Českými zeměmi. Jedná se o kovový reliéf Madony s dítětem (19x13,5 cm) uchovávaný dnes ve staroboleslavském poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Svatý Václav ho, podle legendy, dostal od své babičky svaté Ludmily.
Příběh o svatém Václavu a Paladiu země české si můžete přijít poslechnout každou hodinu. Poslední prohlídka začíná v 16.00 hodin. (vs)