Regionální muzeum se tento týden věnuje pravěku i husitům

14. 09. 2021

Nejen Dnům evropského dědictví (EHD) a výročí 600 let bitvy u Žatce se tento týden věnuje Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci. Už ve čtvrtek 16. září se koná jiná výstava. Jmenuje se Dávné věky na Žatecku a v širším okolí a k vidění bude ve Staré papírně.

Regionální muzeum se tento týden věnuje pravěku i husitům

Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 16. září od 17 hodin. „Autorská výstava Jiřího Svobody a Jiřího Svejkovského zavede návštěvníky do pravěku, kde uvidíte paleontologické rekonstrukce obrazů J. Svobody, pravěké fosílie a zkamenělá dřeva ze sbírek J. Svejkovského, Z. Dvořáka, T. Novotného a dalších sběratelů či institucí,“ nastínil Martin Čížek, kurátor výstavy. Výstava potrvá do 11. prosince 2021.

Událostí letošního roku z pohledu Regionální muzea Žatec je pochopitelně 600. výročí porážky II. křížové výpravy u Žatce. Tématu se věnuje celodenní program v areálu muzea v Husově ulici v sobotu 18. září v rámci EHD – Dnů evropského dědictví.

Významnou součástí sobotního programu bude vernisáž výstavy Husité v severozápadních Čechách a druhá křížová výprava u Žatce 1421, která se uskuteční v rámci Dnů evropského dědictví v sobotu 18. září od 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy muzea (Husova 678).

Výstava v žateckém muzeu se pokusí nahlédnout do zákulisí velkých událostí v úzce vymezeném regionu severozápadních Čech v počátcích husitské revoluce, s důrazem na přelomový rok 1421.

„Návštěvníci se však budou moci seznámit i s každodenním životem tehdejších obyvatel regionu, ale i se soudobým vojenstvím v podobě nejrůznějších archeologických nálezů a muzejních exponátů. K vidění budou nejenom předměty spjaté se Žatcem, ale i nálezy z jiných měst a hradů regionu,“ upřesnil archeolog ÚAPP Most a autor výstavy Milan Sýkora.

„Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče v Mostě a potrvá do 30. prosince 2021,“ dodal Petr Holodňák, kurátor a archeolog žateckého muzea. (rmž)

Galerie k článku